2019 09 08 Didieji Šilinių atlaidai Šiluvoje!

2019 m. rugsėjo 8 d. kviečiame vykti į stebuklų kupiną Šiluvą!

8 val. išvykimas iš Panevėžio.

Šilinės: Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Šeimų diena

Rugsėjo 8 d., sekmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

DIENOS PROGRAMA:
8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje
Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų šeimas įveikti gyvenimo sunkumus.
9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje
Dėkojame Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones.
9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje
9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)
9.30 val. Marijos Valandos bazilikoje
10 val. Šv. Mišios bazilikoje
Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų mus šventumo ir visuomet keliautų drauge.
11.10 val. Rožinio malda aikštėje
11.40 val. Katechezė aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
Meldžiamės už Lietuvą, kad krikščioniškos šeimos skleistų Dievo meilės džiaugsmą.
14 val. Rožinio malda bazilikoje
15 val. šv. Mišios aikštėje su piligrimais iš Kryžių kalno
Meldžiamės už jaunimą, kad drąsiai leistųsi į džiugų tikėjimo nuotykį.
15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje
16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje
Meldžiame malonės suvokti, kad Krikštu visi esame Dievo, mūsų Tėvo, vaikai.
17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką
17.45 val. Katechezė aikštėje
18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas
Meldžiamės, kad nekeltume Dievui sąlygų ir į Jo kvietimą drąsiai atsilieptume tardami: „Štai aš.“

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje
PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“
10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale
ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Laisvas laikas Šiluvoje, kur praleisime apie 4 valandas.

Grįžimas į Panevėžį apie 16 val.

KELIONĖS KAINA – 8 Eur asmeniui.

Registracija tel. +370 637 53 161